Persberichten schrijven

Op aanvraag geven wij een training Persberichten schrijven, eventueel op locatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail of telefoonnummer 06-29428781.

Deelnemers aan de Training Persberichten schrijven wordt geleerd hoe ze een professioneel persbericht samenstellen. De publicatiekansen nemen daardoor aanzienlijk toe. Vaak zijn persberichten te vrijblijvend en zichtbaar onder druk van een deadline samengesteld. De opbouw is niet goed, het nieuws staat ergens achteraan, de bedoeling van het bericht wordt niet duidelijk, er staan onjuistheden in. Niet zelden staan er schrijffouten in, soms ontbreken woorden, vaak wordt in de haast vergeten de aangekondigde bijlage met de mail mee te zenden. Daardoor worden veel persberichten door de journalist / redactie van het medium waarin publicatie gewenst is, minder serieus genomen! Resultaat: redacties publiceren het persbericht niet integraal, zoals meestal de bedoeling is, maar schrappen er naar hartelust in. Niet zelden gaat daardoor essentiële informatie verloren.

Professionele benadering

Deelnemers aan de training wordt niet alleen geleerd hoe ze het persbericht moeten samenstellen, maar ook om het persbericht op een serieuze en professionele manier te benaderen. Aan de kwaliteit van het persbericht herkent men de organisatie! Tijdens de training leert u de techniek van het samenstellen van persberichten. U leert wat u wel en niet moet schrijven, hoe, en in welke volgorde.

Training van twee dagdelen

Deze training, die twee dagdelen omvat, maakt deelnemers bewust van de voorwaarden waaraan een professioneel persbericht moet voldoen. Deelnemers leren technieken om dit doel te bereiken. De training bevat richtlijnen voor het samenstellen van een professioneel persbericht, en veel adviezen die er toe bijdragen dat het persbericht daadwerkelijk geplaatst wordt, zoals het rekening houden met deadlines, et cetera.

Veel tips en adviezen uit de praktijk

De docent, Axel Wiewel, is van oorsprong dagbladjournalist, en heeft bij drie dagbladen gewerkt: Dagblad Het Vaderland, Dagblad De Haagsche Courant en Dagblad Het Binnenhof. Ook heeft hij als freelance journalist bij verschillende huis-aan-huisbladen gewerkt. Als freelance tekstschrijver werkte hij onder meer in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer. Hij is dus zowel goed op de hoogte van de techniek van het samenstellen van persberichten, als van de omstandigheden waaronder deze berichten op redacties van de media worden ontvangen en verwerkt. Zijn tips en adviezen komen rechtstreeks uit de praktijk.
Doelgroep: publiciteitsmedewerkers van (semi-) overheden en uiteenlopende organisaties, bedrijven en instanties.

Kosten: 395 euro per deelnemer, inclusief uitgebreide Informatiemap. Er zijn geen BTW-verplichtingen. Minimum aantal deelnemers: vijf, maximaal tien.

Dit is ook een uitstekende training voor de (tijdelijke) vervanger van uw publiciteits- of communicatiemedewerker(s), bij ziekte of langdurige afwezigheid!. Voor het aanmelden van deelnemers voor deze training klikt u hier.